Logistics

Działalność JW Investment w dużej mierze opiera się na transporcie międzynarodowym. Profesjonalizm działania oraz terminowość wykonywania usług, wpływa na wysoką jakość realizacji zleceń.

Transport w powiązaniu z produkcją i obrotem towarowym stanowi część koncepcji logistycznej firmy. Jego rola sprowadza się do bezpośredniego udziału w realizacji podstawowego celu, czyli optymalizacji wykorzystania zasobów, miejsca i czasu ich występowania w gospodarce. JW Investment pomaga w tworzeniu węzłowych punktów modalnych sieci logistycznej. Parki logistyczne powstające dzięki pomocy JW Investment wpływają na lepszą konkurencyjność przedsiębiorstwa oraz jednocześnie na lepszy wynik ekonomiczny i pozwalają firmom stać się specjalistami w obsłudze danego obszaru rynkowego.