Logistics

Transport

Pomagamy w tworzeniu węzłowych punktów modalnych sieci logistycznej. Parki logistyczne powstające dzięki pomocy JW Investment wpływają na lepszą konkurencyjność przedsiębiorstwa oraz jednocześnie na lepszy wynik ekonomiczny.

Consulting

Doradztwo

Gwarantujemy profesjonalne doradztwo w zarządzaniu firmą. Konsulting obejmuje restrukturyzację, zarządzanie finansowe, zarządzanie zasobami ludzkimi a także projektowanie i wdrażanie rozwiązań informatycznych w przedsiębiorstwie.

Commerce

Handel

W ramach współpracy oferujemy badanie wewnętrznej kondycji firmy oraz proponujemy optymalne rozwiązania w zakresie usług importowych i eksportowych towarów. Dzięki profesjonalnej kadrze doradczej godnie reprezentujemy firmy swoich Klientów.