Commerce

JW Investment dysponuje kadrą menagerów z wieloletnim doświadczeniem w handlu, zarówno krajowym, jak i zagranicznym. W ramach współpracy oferuje badanie wewnętrznej kondycji firmy oraz proponuje optymalne rozwiązania w zakresie usług importowych i eksportowych towarów. Dzięki profesjonalnej kadrze doradczej i wyspecjalizowanym pracownikom, godnie reprezentuje firmy swoich Klientów. JW Investment jest odpowiednim pośrednikiem w transakcjach handlowych – z sukcesem wyszukuje i kojarzy nowych partnerów handlowych. Gwarantuje solidną obsługę i negocjację kontraktów oraz ułatwia tworzenie przedstawicielstw firm zagranicznych. Dotychczasowe doświadczenie i zdobyta wiedza, pozwalają oferować usługi na najwyższym poziomie, które przyczyniają się do ciągłego rozwoju Klientów i wzrostu efektywności działania ich przedsiębiorstw. Z pomocą JW Investment firmy zdobywają zaufanie potencjalnych odbiorców konkurencyjnością ofert i odpowiednią ich dywersyfikacją, dostosowaną do uwarunkowań rynkowych danego obszaru działania.